ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านหนองแสง
หมู่ที่ 1 ถนนบุญจันทร์ บ้านหนองแสง   ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 045361382
Email : krumathubon@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน