ผู้บริหาร

นายสมบัติ บุญศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ระบบอนุมัติการอบรม (ผอ.)
ระบบลงทะเบียน (ครู)
Link ระบบสารสนเทศ
DMC2560
EMIS
B-OBEC
สทศ. O-NET
School Mis 2559
School Mis 2560
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/06/2017
ปรับปรุง 26/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 22761
Page Views 26895
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

     โรงเรียนบ้านหนองแสงเป็นโรงเรียนได้มาตรฐาน  มุ่งมั่นสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามมาตรฐานการศึกษาปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย  มีทักษะในการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ครูเป็นครูมืออาชีพ  ชุมชนร่วมใจพัฒนา

ปรัชญาโรงเรียน

                   ทนโต  เสฎโฐ   มนุสเสสุ     มนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้ว  ย่อมเป็นผู้ประเสริฐ

.