ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : พิสิษฐ์ แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0981620743
อีเมล์ : krumathubon@gmail.com
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2560,19:17  อ่าน 44 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของกระทรวงยุติธรรม
รายละเอียดผลงาน
เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนแกนนำโครงการน้ำยืนรวมพลังสร้างสรรค์ ระดับช่วงชั้นที่ 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของกระทรวงยุติธรรม  โครงการเยาวชนพลยุติธรรม  เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา  80  พรรษา  ประจำปีพุทธศักราช 2550
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2560,19:17   อ่าน 44 ครั้ง