ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : พิสิษฐ์ แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0942836336
อีเมล์ : krumathubon@gmail.com
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2561,10:32  อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560
รายละเอียดผลงาน
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB

โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2561,10:32   อ่าน 53 ครั้ง